Samenwerken in en met netwerkorganisaties

“Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van elke organisatie van groot belang.”

De traditionele organisatiestructuur van een hiërarchie past niet meer in de hedendaagse maatschappij en kenniseconomie. Er is een transitie gaande naar de netwerkorganisatie. Veel organisaties zijn onderdeel van ketens of samenwerkingsverbanden, waarbij co-produceren, samenwerken en verbinden de sleutel tot succes is. Daarbij hoort ook een andere vorm van leiderschap, het klassieke top-down leiderschapsmodel functioneert niet meer in de netwerkeconomie. Dit stelt leidinggevenden voor nieuwe uitdagingen.

Leer tijdens de reeks Samenwerken in Netwerken:

  • Hoe je de concurrentie voorblijft door te verbinden
  • Hoe je samenwerkingsrelaties aangaat tussen organisaties, zoals een alliantie, netwerk, keten of een strategisch partnership
  • Welke nieuwe eisen het stelt aan leiders
  • De psychologische aspecten van samenwerken

Deze reeks richt zich op het leren samenwerken tussen organisaties. Waarom vereist innovatie samenwerking met anderen? Wat is de rol van de netwerkleider? En wat kun je in de praktijk leren?
 

Download de brochure voor meer informatie

Brochure Samenwerken in Netwerken