Vijf colleges en een slot-seminar over de circulaire economie

We leven in een verandering van tijdperk. Complexe vraagstukken over het klimaat, energie en grondstoffen worden verbonden met de economie. De opgave om een transitie in de economie te realiseren, van lineair naar circulair. Maar wat is dat, een circulaire economie? En wat betekent dat voor bedrijven, processen en business- en verdienmodellen? Is wat meer recyclen voldoende of gaat het echt om anders denken en organiseren?

  • Tijdens deze inspirerende collegereeks belichten academische specialisten de verschillende organisatie-aspecten van de circulaire economie;
  • Er wordt stil gestaan bij aannames, principes, strategieën en waardecreatie binnen de politiek bestuurlijke context in Nederland;
  • Bespreken van ‘lastige’ vraagstukken die meer dan alleen een antwoord vragen gericht op de praktijk;
  • Aangevuld met praktijkervaringen van gastsprekers, waar uiteraard ruimte is voor debat;
  • Inclusief een slot-seminar, bestaande uit een actualiteitencollege. Hiervoor kunt u een eigen gast meenemen.
Leer om zelf de transitie naar een circulaire organisatie te maken. Schrijf je in en start op 5 november.

Brochure Collegereeks Circulaire Economie